medya girişimciliği 1 girişimci

Bu yazımızda medya girişimciliği konusunun kavramsal çerçevesinden bahsedeceğiz. Girişimci ve Girişimcilik kavramını, girişimci özelliklerini, medya kavramını, medya girişimciliğini anlatacağız. Medya girişimciliği ile geleneksel girişimcilik tanımlarını karşılaştıracağız.

Girişim Nedir?

Girişim kavramı başkalarının ihtiyaçlarını gidermek için kurulan yapılarla ilgilidir. Bir yapının girişim olarak adlandırılabilmesi için iktisadi olarak kıymet biçilebilen ürün ve/veya hizmetlerin sunulması gerekmektedir.

Girişimci Nedir?

Girişimci çevredeki fırsatları görebilen ve değerlendiren yenilikçi veya geliştirecek kişidir. Bu fırsatları uygulanabilir fikirlere dönüştürür. Girişimci zamana, emeğe, paraya ve becerilere değer katar. Bu fikirleri uygulamak için rekabetçi pazarın risklerini üstlenir. Pazarda değişim, farklılık oluşturarak yenilik ve değer oluşturma çabasını taşır. Düşünme, anlamlandırma ve harekete geçme sürecini yürütür.

Girişimci
Girişimci

Girişimci Özellikleri Nelerdir?

Ülke ekonomilerinin büyümesinde ve gelişmesinde etkili olan girişimcilerin başarılı bir işletme kurmak ve bu başarıyı sürdürmek için belli yetenek ve özelliklere sahip olmaları gerekir. Girişimcilerin sahip olması gereken özellikler yenilikçi olmak, risk alabilmek, fırsatları görebilmek ve değerlendirebilmek, değer yaratabilmek ve lider olabilmektir.

Medya Kavramı

Girişimciliği tanımladıktan ve özelliklerinden bahsettikten sonra medya kavramına geçebiliriz. Günümüzde medya her türde bilgiyi insanlara, kitlelere ulaştırma amacında olan ve eylemleri ile iletilen kitleleri eğitme, bilgi edindirme ve eğlendirme faaliyetleri içerisine giren görsel işitsel araçların tümüdür.

Medya Fonksiyonları

Medyanın temel fonksiyonu bilgiyi araştırmak, depolamak ve insanlar için kullanılabilir hale getirmektir. Bu nedenle en yaygın kullanılan medya unsuru kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçları, gazeteler, kitap yayıncılığı, radyo ve televizyon için genel bir terimdir. Diğer medya araçları kayıt endüstrisi, sinema endüstrisi ve tiyatrodur. Yaratıcı bir endüstri olarak medya belirsizlik, risk, karmaşıklık, zamanındalık, özerklik, aktiflik talebin sürekli değişmesi gibi özelliklerle karakterize edilir. Bu haliyle girişimcilik sürecinin boyutları ile uyumludur.

Medya şirketlerinin özellikle risk almaları yenilikçi olmaları ve yeni düşünme biçimleri ile ilişkili olmaları istenir. Bu tür girişimcilik yaklaşımı medya firmaları için çok önemlidir. Girişimcilik olgusu kültür ve yaratıcılıkla ilgili olduğu için medya endüstrisini de yoğun şekilde etkiler. Girişimsel faaliyetlerin yenilikçi iş yaratma, düşünme biçimleri gibi temel özellikleri medya ile ilgili işlerde başarının artırılmasında kritik öneme sahiptir.

Diğer taraftan medya, girişimcilik olgusunu etkilemekte, girişimciliğe atfedilen değerleri ve görüntüleri aktaran bir düşünceyi ortaya koyarak toplumda girişimci ruhu teşvik etmektedir. Dolayısıyla medya ve girişimcilik birbirini karşılıklı olarak etkiler.

Medya Girişimcilerinin Özellikleri Nelerdir?

Girişimcilerin bazı temel unsurları vardır. Medya girişimciliği yeni girişim oluşturma veya mevcut bir firmanın girişimci yönetimini içerebilir veya yalnızca bireysel bir çaba olarak ortaya çıkabilir. Girişimciliği fırsatları görme ve değerlendirmeye dayanır. İçerik platformu, duygu izleyici erişimi konularına değer verir. İş modeli unsurlarının inovasyonu veya yenilikçi kullanımı ile ilgilidir. Çevre değişiminin sürekli olarak daralmasına dayanır. Kaynakları yeniden bir araya getirir ve entegre eder. Sadece kar amaçlı değildir. Bazen sosyal bir sorumluluğa fayda sağlamak uygun tutum ve davranış içinde bulunmak gibi amaçları da vardır.

Medya girişimciliği piyasanın ihtiyaç duyduğu Medya platformunda değer sunmak için bir fikrin bir faaliyete dönüştürülmesinde yenilikçi kaynak ya da kullanımı fırsatları değerlendirmek için risk almaktır. İşlevleri kamu hizmetinde bir çeşit sanatsal kültürel ve kullanıcı yeniliğini yaratma ve sürdürme misyonu benimseyerek toplumsal değeri yayınlamaktadır. Bu göreve hizmet etmenin yolu yeni fırsatları görebilmek ve durmadan takip etmektir.

Sürekli inovasyon, adaptasyon ve öğrenme sürecine girmektir. Belli kaynaklarla sınırlı kalmaksızın cesurca hareket ederek oluşturulan sonuçlara karşı daha yüksek bir sorumluluk duygusu sergilemektir. Makro seviye girişimciliğin kültürü temel aldığını ve girişimciliği teşvik etme politikasının kültürel bir politik olduğunu belirten çalışmalardır. Makro seviye medya girişimcilik konusunda firma düzeyinde yapılan çalışmalardır. Mikro seviyede ise medya girişimcilerini birey olarak inceler.

Medya girişimciliği medya pazarına bağımsız bir ses getiren faaliyetlere sahip bir girişimin oluşturulması ve mülkiyeti olarak tanımlanır. Medya girişimciliğine bakıldığında risk alan toplumsal değerleri etkileyen ve yayan yenilikçi rekabetçi sorumluluk duygusu yüksek fırsatları gören ve değerlendiren sosyal sorumluluğa fayda sağlayan özellikler dikkat çeker. Bu özellikler geleneksel girişimci özellikleri ile örtüşür.

Bu yazımızda medya girişimciliği kavramsal çerçeve konusunda değindik. Girişimcilik kavramını girişimci özelliklerini medya kavramını, medya girişimciliğini tanımladık. Medya girişimciliği ve geleneksel girişimciliği kıyasladık.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir