Ticaret Haritası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. İhracat
  4. »
  5. GTIP Kodu / HS Code 2 haneli

GTIP Kodu / HS Code 2 haneli

admin admin -
62 0

GTIP Kodu / HS Code 2 haneli tablosunu açıklamalarıyla birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

Ayrıca 4 haneli GTIP Kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.

GTIP KODGTIP ACIKLAMA
01Canlı hayvanlar-Live animals
02Etler ve yenilen sakatat-Meat and edible meat offals
03Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar-Fish, crustaceans and molluscs
04Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler-Dairy products, birds eggs, natural honey ext.
05Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.)-Products of animals origin, not elsewhere specified or included
06Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları-Live trees and other plants,bulbs,roots and like,cut flowers
07Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular-Edible vegetables and certain roots and tubers
08Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler-Edible fruits and nuts, peel of melons or citrus fruits
09Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat-Coffee, tea, mate and spices
10Hububat-Cereals
11Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni-Products of the millings industry,malt and starches,gluten,inulin
12Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem-Oil seeds and oleaginous fruit,industrial plants,straw and fodder
13Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar-Lacs, gums,resins and other vegetables saps and extracts
14Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler-Vegetables plaiting metarials, vegetable products
15Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar-Animals and vegetable fats and oils and their cleavage products
16Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları-Preparation of meat, of fish, of crusteceans or molluscs
17Şeker ve şeker mamulleri-Sugar and sugar confectionery
18Kakao ve kakao müstahzarları-Cocoa and cocoa preparations
19Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri-Preparations of cereals, flour or starch or milk
20Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar-Preparations of vegetables, fruits or other parts of plants
21Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.)-Miscellaneous edible preparations
22Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke-Beverages,spirits and vinegar
23Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler-Residues and waste from the food industries,prepared animal fodder
24Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler-Tobacco and metarials instead of tobacco
25Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento-Salt, sulphur, earths and stones, plastering materials, lime and cement
26Metal cevherleri, cüruf ve kül-Metallic ores, slag and ash
27Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar-Mineral fuels, minerals oils and product of their distillation
28İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri-Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds
29Organik kimyasal ürünler-Organic chemicals
30Eczacılık ürünleri-Pharmaceutical products
31Gübreler-Fertilisers
32Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler-Tanning and dyeing extracts, fillers and stoppings , inks
33Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları-Essential oils and resinoids,perfumery, cosmetic or toilet prep.
34Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları-Soap, organic surface-active agents, washing preparations ext.
35Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler-Albuminoidal substances, glues, enzymes
36Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler-Explosives, pyrotechnic products, matches, pyrophoric alloys etc.
37Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya-Photographic and cinematographic goods
38Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)-Miscellaneous chemical products
39Plastikler ve mamulleri-Plastic and articles thereof
40Kauçuk ve kauçuktan eşya-Rubber and articles thereof
41Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler-Row hides and skins (other than furskins) and sole leather
42Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya-Articles of leather, saddlery, harness, travel goods, articles
43Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri-Furskins and artificial fur manufactures thereof
44Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü-Wood and articles of wood, wood charcoal
45Mantar ve mantardan eşya-Cork and articles of cork
46Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası-Manufactures of straw, of esparto and of other plaiting metarials
47Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)-Wood and wood nature and scraps
48Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya-Paper and paperboard,articles of paper pulp of paper or of paperboard
49Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar-Printed books,newspapers,pictures and other products of print.indus
50İpek-Silk
51Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat-Wool and other animal hair
52Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat-Cotton,cotton yarn and cotton textiles
53Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden-Vegatable textile materials,paper yarn and woven fabric of paper yarn
54Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler-Man-made filament
55Sentetik ve suni devamsız lifler-Man-made fibres (discontinuous)
56Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya-Wadding and felt, twine, cordage, special fabrics and thereof
57Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları-Carpets, mats matting and tapestries
58Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler-Special fabrics, lace, wall carpets, embroidery
59Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya-Impregnated and coated fabrics textile arctiles of kind suitable
60Örme eşya-Knitted and crocheted goods
61Örme giyim eşyası ve aksesuarı-Knitted and crocheted goods and articles thereof
62Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı-Non knitted and crocheted goods and articles thereof
63Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar-Old clothing and other textile arctiles, rags
64Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı-Footwear, gaiters and the like, parts of such articles
65Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.)-Headgear and parts thereof
66Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı-Umbrellas,sunshades,walking-stick,whips,riding-crops,part thereof
67Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya-Prepared feathers and down,artificial flower,articles of human hair
68Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya-Articles of stone, of plaster, of cement,of asbestos of mica
69Seramik mamulleri-Ceramic products
70Cam ve cam eşya-Glass and glassware
71Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar-Precious stones, precious metals, pearls and articles thereof
72Demir ve çelik-Iron and steel
73Demir veya çelikten eşya-Articles of iron and steel
74Bakır ve bakırdan eşya-Copper and articles thereof
75Nikel ve nikelden eşya-Nickel and articles thereof
76Alüminyum ve alüminyumdan eşya-Aluminium and articles thereof
77
78Kurşun ve kurşundan eşya-Lead and articles thereof
79Çinko ve çinkodan eşya-Zinc and articles thereof
80Kalay ve kalaydan eşya-Tin and articles thereof
81Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya-Other base metals employed in metallurgy and articles thereof
82Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları-Tools, implements, cutlery, spoons, forks of base metal, parts thereof
83Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.)-Miscellaneous articles of base metal
84Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları-Boilers, machineries and mechanical appliances, parts thereof
85Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı-Electrical machinery and equipment, parts thereof
86Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları-Railway and tramvay locomotives, rolling-stock and parts thereof
87Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı-Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, parts thereof
88Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar-Aircraft and parts thereof
89Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar-Ships, boats and floating structures
90Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı-Optical, photographic, cinematographic, measuring checking, precision
91Saatler ve bunların aksam ve parçaları-Clocks and watches and parts thereof
92Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı-Musical instruments,parts and accessories of such articles
93Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı-Arms and ammunition, parts thereof
94Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar-Furniture
95Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı-Toys, games and sports requisites, parts thereof
96Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.)-Miscellaneous manufactured articles (pens and brushes etc)
97Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar-Works of art, collectors pieces, and antiques
98Akit taraflarca özel amaçlarda kullanılmak üzere gizli tutulmuştur
99Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç)-Personal houshold goods, provisions

Ayrıca 4 haneli GTIP Kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın