Ticaret Haritası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Haberler
  4. »
  5. 2020 26. HAFTA DIŞ TİCARET HABERLERİ

2020 26. HAFTA DIŞ TİCARET HABERLERİ

admin admin -
37 0

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER – İTALYA VE İSPANYA

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen e-postada, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmektedir.

“Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” kapsamında 24 Haziran 2020 Çarşamba günü 15.00-16.30 saatleri arasında İtalya’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşemiz, 25 Haziran 2020 Perşembe günü 10.30-12.00 saatleri arasında İspanya’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşemiz ile anılan ülkelerde yerleşik veya bu ülkelerle iş yapmakta olan iş insanlarının da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantıları gerçekleştirilecektir.

“Microsoft Teams” uygulaması üzerinden düzenlenecek toplantıya katılabilmek için aşağıda linki sunulan duyuru metinlerindeki linklere tıklamanız yeterlidir. Microsoft Teams uygulaması bilgisayarlara yüklenebileceği gibi web üzerinden de katılım mümkündür. Sohbet toplantısının akıllı mobil cihazlardan takip edilebilmesi için ise Microsoft Teams uygulamasının mobil cihazlara indirilmesi gerekmektedir.

İspanya için tıklayınız.
İtalya için tıklayınız.

DİJİTAL PAZARLAMA DESTEĞİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’n gelen bir yazıda, 27/05/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Sanal Ticaret Heyeti Desteği, Sanal Fuarlara Katılım Desteği ve Sanal Fuar Organizasyonu Desteği’nin yürürlüğe konulduğu ifade edilerek, anılan Karar ile firmaların pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ve karara ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi için tıklayınız.

IRAK (IKBY) GÜMRÜK MUAFİYETLERİ

TOBB’dan alınan yazıda, Irak’ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetlerinin yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere durdurulduğunun açıklandığı belirtilmiştir.

Söz konusu kararın 28 Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi-IKBY)’da üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamuller için uygulanan gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının, IKBY Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği vurgulanmıştır.

Yazıda devamla, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen Erbil Gümrük Ataşeliğinin Ticaret Bakanlığı’na muhatap aşağıda linki yer alan yazısında son gelişmeler hakkında bilgi verilmektedir.

Irak (IKBY) Gümrük Muafiyetleri için tıklayınız.

BİRLEŞİK KRALLIK’IN YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ

TOBB’dan gelen bir yazıda, Birleşik Krallık Hükümeti’nin 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen ‘Geçiş Dönemi’ sonrasında 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulanması öngörülen yeni gümrük vergisi oranlarını yayımlandığı bildirilmiştir. Söz konusu gümrük vergisi oranlarına https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021 bağlantısından ulaşılabileceği açıklanmıştır. 

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURULARI

TOBB’dan alınan bir yazıda, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen ve aşağıdaki linkte bir örneği sunulan yazıda Coronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularına ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirileceği ve 19.03.2020 tarihinden sonra belirtilen maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olaylara ilişkin sürelerin de 30.06.2020 tarihinde başlatılacağı bildirilmiştir.

Ek için tıklayınız.

HİNDİSTAN’IN DTÖ TTE KOMİTESİ’NE YAPTIĞI BİLDİRİM

TOBB’dan alınan bir yazıda, daha önce Hindistan’ın çeşitli çelik ve çelik ürünlerinin belirli ulusal standartlara uyumunun teminini amaçlayan taslak düzenlemesine ilişkin bildirimin 8 Ekim 2019 tarihinde G/TBT/N/IND/108 simgesi ile yayımlandığının bildirildiği belirtilmiştir. Anılan düzenleme ile Hindistan’a belirlenen ürünleri ihraç etmek isteyen ihracatçıların ve ülke içinde bu ürünleri üreten üreticilerin, üretime başlamadan önce, Hint Standartları Ofisi’nden geçerli bir lisans almasının zorunlu hale getirilmesinin öngörüldüğü bildirilmiştir.

Yazının devamında, Hindistan tarafından hazırlanan G/TBT/N/IND/148 simgeli yeni Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bildirimi ile farklı çelik ve çelik ürünlerinin de aynı uygulamanın kapsamına alınmasının ve DTÖ üyelerinin düzenlemeye ilişkin yorumlarını iletmeleri için 60 günlük bir süre öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Hindistan tarafından hazırlanan G/TBT/N/IND/148 simgeli bir örneği aşağıda linkte sunulan yeni bildirim ile ilk bildirimde yer almayan farklı çelik ve çelik ürünlerinin de aynı uygulamanın kapsamına alınmasının planlandığı belirtilerek, Dünya Ticaret Örgütü üyelerinin düzenlemeye ilişkin yorumlarını iletmeleri için 60 günlük bir süre öngörüldüğünün açıklandığı belirtilmiştir.

Bahse konu taslak düzenleme hakkında görüş bildirmek isteyenlerin, görüşlerini en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar TOBB’a (kubilay.simsek@tobb.org.tr) iletmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Hindistan’ın DTÖ TTE Komitesi’ne yaptığı bildirim için tıklayınız.

FAS GÜMRÜK UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

1-) TOBB’dan alınan bir yazıda, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 05 Haziran 2020 tarihli ve 6058/311 sayılı sirkülere göre, Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanının 21 Mayıs 2020 tarihli ve 1345-20 sayılı kararnamesinin 04.06.2020 tarihli ve 6888 sayılı resmi gazetede yayımlandığı bildirilmiştir.

Anılan Kararname ile 3926.90.92.90, 4818.90, 4823.90, 6307.90.40.00, 6307.90.50.00, 6307.90.90.98 ve 9020.00.00.00 GTİPleri altında kayıtlı olan “korunma maskeleri”nin Fas’a ithalatında “İthalat İznine” tabi tutulacağı bildirilmiştir.

Kararname ve sirküler için tıklayınız.

2-) TOBB’dan Odamıza iletilen bir diğer yazıda; Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi’nin internet sitesinde yayımlanan 28 Mayıs 2020 tarihli ve 6054/311 sayılı sirkülerde, tıbbi olmayan dokunmamış kumaş korunma maskelerine yönelik 8 Nisan 2020 tarihli ve 1060-20 sayılı Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı’nın Kararnamesi’nin yürürlüğe konulduğu ifade edilmiştir.

Yazıda, bu kapsamda mezkur maskelerin (GTİP: 6307.90.50.00) Fas’a ithalatında adı geçen kararnamede detaylarına yer verilen teknik şartlara uyumunun aranacağının açıklandığı vurgulanmıştır.

Yazıda devamla, maskelerin iç piyasaya girebilmesi için Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü’ne bağlı piyasa gözetim bürolarından izin alınması gerektiği ile ilgili hususlara anılan Kararname’de yer verildiği belirtilmiştir.

Kararname, sirküler ve çevirisi için tıklayınız.

SİNGAPUR İŞ FEDERASYONU’NUN DUYURUSU

TOBB’dan alınan bir yazıda, Singapur’da oda/birliklerin çatı örgütü olarak faaliyet göstermekte olan Singapur İş Federasyonu (Singapore Business Federation) tarafından firmalar arası eşleştirme hizmetlerine ilişkin bir bilgilendirmeye yer verildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Covid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan talebi karşılamaya yönelik olarak işletmelerin hem yerli firmalar hem de yurtdışında faaliyet gösteren firmalar ile iletişimlerini kolaylaştırmak amacıyla “Covid-19 Firma Eşleştirme Hizmeti (Covid-19 Business Matching Service)” uygulamasının başlatıldığı; ilk olarak cerrahi maskeler, termometreler, dezenfektanlar, koruyucu gözlükler ve eldivenler gibi kişisel koruyucu ekipmanlar ile medikal ürünlerin tedarik ve talebine yönelik olarak uygulamanın olacağı, ilerleyen aşamalarda ise daha fazla ürün kategorisinde eşleştirme yapılmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu uygulama ile ilgilenen alıcı ve/veya tedarikçi firmaların online bir form ile başvurarak veri tabanına dahil olabilecekleri belirtilmekte olup, sistemde eşleşme oluşması halinde de alıcı ve tedarikçi firmaların irtibatlandırılacağı ifade edilmektedir.

Alım yapma talebinde bulunan firmalar ve tedarik sunmak isteyen firmaların başvuru yapabileceği formlar “Covid-19 Business Matching Service” başlık altında https://www.sbf.org.sg/ sayfasında yer almaktadır.

TÜRKMENGAZ İHALELERİ

TOBB’dan alınan yazıda, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği’nin yazısına atfen, Türkmengaz Devlet Kurumu’nun yurt dışından yapılacak yatırımlar çerçevesinde birtakım projeler gerçekleştirmeyi öngördüğü bildirilmekte ve söz konusu projelere ilişkin ekte sunulan liste iletilmektedir.

Anılan projelerle ilgilenenlerin Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği’ne (03124417122 / 03124417123 / 03124417124) (turkmenistanembtr@gmail.com) başvurabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Türkmengaz İhaleleri için tıklayınız.

KIRGIZ CUMHURİYETİ’NDE YATIRIM PROJELERİ

TOBB’dan Odamıza gelen bir yazıda, Kırgız Cumhuriyeti’nin gündeminde yer alan yatırım projelerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki linkte yer almakta olup projelerle ilgili olarak Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile irtibata geçilebilmektedir.

İrtibat: Mederbek KANYBEK UULU – Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Tel: +905340734923 , +903124913506 / +903124913507 E-posta: kgembassy.tr@mfa.gov.kg  

Projeler için tıklayınız.

İş fırsatları için tıklayınız.

İletişim: Hadas Tzur Tel: +97235631017 E-posta: hadast@chamber.org.il LinkedIn: www.linkedin.com/in/hadas-tzur

KUZEY MAKEDONYA HÜKÜMETİ STRATEJİK YATIRIM PROJESİNİN DURUMUNU BELİRLEMEYE YÖNELİK TALEPTE BULUNMAK İÇİN KAMU İLANI

Makedonya Türkiye Ticaret Odası’ndan gelen e-postada, Kuzey Makedonya Hükümeti Stratejik yatırım projesinin durumunu belirlemeye yönelik talepte bulunmak için kamu ilanı yayınladığı iletilmektedir.

İlânı yapan kurum Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti olup son başvuru tarihi 31.01.2021’dir.İlan için tıklayınız.

Daha detaylı bilgi için: gs@gs.gov.mk    

Makedonya Türkiye Ticaret Odası tel: +389 2 310 12 20, +389 2 310 12 22 fax : +389 2 310 12 21

E-posta: matto@matto.com.mk  website: www.matto.com.mkÖnemle bilgilerinize sunarız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın